Příprava

{{sectionRootNode = 10983;""}} {{section = 10985;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 10;""}}

Vhodná příprava a čištění jsou základem úspěšné opravy, zvláště když se jedná o větší plochy a rozmanité druhy podkladů.

Využití služeb dodavatele, který na etapě přípravy nabízí široký sortiment materialů a cenné rady , umožňuje zvýšit efektivitu a zisky z dílny.

Od vodou ředitelných čisticích přípravků až po rozpouštědla pro odstranění oleje, mastnoty, špíny a starého laku z původních povrchů - tyto výrobky se osvědčují v mnoha dílenských podmínkách a při různých opravách.