Základy

{{sectionRootNode = 10983;""}} {{section = 10986;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 10;""}}

Optimalizací procesů v případě dílen provádějících opravy užitkových vozidel a v případě  konečných uživatelů se rozumí potřebu poskytnout ty nejlepší základní lakovacích materiálů pro širokou škálu různých typů vozidel.

Takové prvky vozidla jako jsou podvozek nebo přípojná vozidla často vyžadují použití jiného typu produktů pro přípravu podkladu než ty, které se používají např. na opravu elegantních autobusů.

I když v případě ostatních vozidel prioritou je volba ochranného laku, jehož hlavním úkolem je poskytnout co nejhladší povrch, cílem opravy užitkového vozidla je obvykle získat nejlepší trvanlivost a odolnost proti těžkým klimatickým podmínkám a prodloužit životnost vozidla.

V posledních desetiletích byly vyvinuty základní barvy,  které se vyznačují mechanickými a korozními vlastnostmi a splňují nejpřísnější požadavky platné pro výrobce automobilů a potřebné k získání certifikátu ISO.

Naše základní barvy jsou dostupné v široké škále barev a jsou dostatečně flexibilní, aby mohly spolupracovat s libovolným typem zařízení. Hlavní důraz vždy klademe na snadnost použití s cílem zvýšit produktivitu lakýrnických služeb.

Primery
Byly vyvinuty tak, aby poskytovaly vynikající odolnost proti korozi a přilnavost na kovové povrchy, jako je ocel, pozinkovaná ocel a hliník.

Základy "mokré do mokrého"
Tyto základy poskytují rychlá řešení pří opravách  velkých ploch a vynikají perfektní přilnavostí na různé podklady, což v praxi znamená vyšší produktivitu u koncového uživatele.

Díky vynikající přilnavosti a perfektní souhře s dalšími vrstvami nátěru tyto produkty jsou uživatelsky přívětivé a dodatečně udržují emisí těkavých látek na nízké úrovni.

Konvenční základy a plniče
V této skupině výrobků najdeme řešení usnadňující sušení a vyplňování velkých ploch. Osvědčují se  při použití různých aplikačních technik a různých zařízení. Tvoří vrstvu, která vyplňuje poškrábání a poskytuje hladký povrch. Poskytují dobrou přilnavost na široké škále podkladů.

Epoxidové základy
Jsou navrženy tak, aby poskytovali nejlepší možnou trvanlivost a odolnost proti korozi.

Products

{{product.Name}}

Kód produktu: {{product.Code}}