Europejskie stowarzyszenia warsztatowe ostrzegają przed brakiem wykwalifikowanej siły roboczej w naprawach blacharsko-lakierniczych.

Warsztaty blacharsko-lakiernicze nie są atrakcyjne dla młodych Europejczyków, którzy myślą o swojej przyszłości zawodowej. Na całym kontynencie różne krajowe stowarzyszenia warsztatów, we Francji, Anglii czy Hiszpanii, ostrzegają: brakuje fachowców specjalizujących się w naprawach blacharsko-lakierniczych, a branża nie jest w stanie dotrzeć do młodych ludzi, którzy obecnie zastanawiają się, co studiować.

Wszystko to, poza adaptacją serwisów do szybkich zmian rynkowych i technologicznych, zmusza przedsiębiorców do inwestowania w talent i rozwój swoich pracowników oraz w rekrutację i szkolenie profesjonalistów, którzy potrafią sprostać licznym wyzwaniom stawianym przez nowoczesną motoryzację, w której coraz częściej spotykamy systemy wspomagania jazdy i napędy elektryczne. Nadwozia współczesnych samochodów wykorzystują zaawansowane materiały, których właściwości i naprawy wymagają szczególnej wiedzy. Wreszcie, kolejnym wyzwaniem, z jakim muszą zmierzyć się serwisy to obsługa klienta, zarówno osobista, jak i wirtualna. Klient dziś jest bardziej wymagający niż kiedykolwiek wcześniej. Jego  percepcja procesu naprawy staje się reputacją warsztatu i pomaga przyciągnąć innych klientów lub przeciwnie.

W tym kontekście kilka krajowych stowarzyszeń warsztatów zwróciło się do swojego rządu o aktualizację programu szkoleń i uatrakcyjnienie programu edukacji, tak aby pozyskiwać absolwentów szkół do branży. Równocześnie uruchamiają, w wielu przypadkach wspólnie z dostawcami serwisów, programy szkoleniowe, mające na celu podniesienie kwalifikacji obecnych pracowników.

Sprostanie tym wyzwaniom wiąże się z ciągłym rozwojem, adaptacją wyposażenia i dostosowywania obiektów warsztatowych do nowych potrzeb. Pracownicy natomiast muszą stale rozwijać swoją wiedzę z zakresu: napraw blacharsko-lakierniczych, cyfryzacji procesów, obsługi klienta.

Przedstawiciele stowarzyszeń zwracają również uwagę na możliwości szkoleniowe, jakie daje internet. Sugerują oni, by oprócz kontynuowania pracy nad osobistym szkoleniem, po ustaniu ograniczeń związanych z dystansem społecznym spowodowanych pandemią, korzystanie w jak największym stopniu ze szkoleń online. Podkreślają większą elastyczność harmonogramu i możliwość dostosowania do do potrzeb każdego pracownika.

Cała branża motoryzacyjna przechodzi ogromną zmianę i serwisy z największymi możliwościami dostosowania się do tych zmian odniosą sukces.