Europa odzyskuje mobilność sprzed pandemii, rewitalizując naprawy nadwozia

Europejscy kierowcy już teraz przejeżdżają swoimi pojazdami więcej kilometrów niż przed pandemią, o czym świadczy szereg wskaźników mobilności. Jeden z najbardziej intuicyjnych, dostarczany codziennie przez Google na podstawie danych zarejestrowanych w Waze, aplikacji do obsługi ruchu drogowego i nawigacji dla kierowców, pokazuje, że w pierwszym kwartale roku większość krajów europejskich odzyskała lub przekroczyła liczbę podróży drogowych wykonanych przez pojazdy prywatne, które zarejestrowano w lutym 2020 r. Tendencja ta pokrywa się z raportami europejskich organów ds. ruchu drogowego i towarzystw ubezpieczeniowych, które wskazują na wzrost liczby wypadków i ich częstotliwości.

 

W ciągu 2021 roku, gdy różne państwa członkowskie Unii Europejskiej usuwały ograniczenia mobilności nałożone w czasie pandemii, liczba wypadków drogowych we wszystkich krajach wzrosła. Zmiany te utrzymują się w pierwszych miesiącach 2022 roku, jak wynika z danych dostarczonych przez władze drogowe i towarzystwa ubezpieczeń komunikacyjnych.

To ożywienie w ruchu drogowym skutkuje większą liczbą wypadków i większym zapotrzebowaniem na usługi świadczone przez warsztaty blacharskie i lakiernicze. Według danych udostępnionych przez firmę Waze, należącą do Google, w pierwszym kwartale tego roku wzrost liczby podróży odbytych przez europejskich kierowców przekroczyła już poziom z lutego 2020 roku, czyli z okresu tuż przed pandemią. Szybka analiza czternastu krajów Unii Europejskiej monitorowanych przez Waze pokazuje, że w marcu tylko dwa kraje nie odzyskały mobilności sprzed pandemii - Holandia i Szwajcaria. Pozostałe analizowane kraje (Niemcy, Austria, Belgia, Słowacja, Hiszpania, Francja, Holandia, Węgry, Włochy, Polska, Portugalia, Rumunia i Szwecja) już to zrobiły.