RapidMatch™ X-5

                                        
RapidMatch X-5 je zariadením, ktoré slúži na elektronické meranie farby. Zabezpečuje rýchlu a precíznu identifikáciu farby, využíva pri tom zabudovaný zdroj denného svetla a päť uhlov merania.


Kompletný proces RapidMatch umožňuje zvýšiť produktivitu, pretože kráti čas potrebný na identifikáciu farieb prostredníctvom výberu z databázy s viac ako 100 000 virtuálnych šablón.
 

 

RAPIDMATCH™ is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc.

Share