{{sectionRootNode = 11082;""}} {{section = 11085;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 10;}}

Výber príslušnej základnej náterovej farby pre danú úpravu je zárukou optimálneho ukončenia.

NEXA AUTOCOLOR® ponúka bohatú škálu konvenčných základných náterových farieb všeobecného použitia ako aj plniacich, ktoré sú elastické, ľahko sa používajú a sú pripravené pre potreby lakovacích servisov, ktorým záleží na efektivite procesu úpravy.

Moriace základné náterové farby
Hlavnou myšlienkou pri tvorbe návrhu bola dokonalá antikorózna ochrana a úžasná priľnavosť ku kovovým základom, takým ako oceľ, galvanizovaná oceľ a hliník.

Konvenčné a plniace základné náterové farby
Špecializované produkty, ktorých cieľom je vytvorenie vrstvy vyplňujúcej ryhy a zabezpečujúcej hladký povrch. Charakterizujú sa veľmi dobrou tekutosťou a ideálnym ladením s ďalšími vrstvami náteru; zaručujú dobrú priľnavosť na širokom spektre základoch, o. i. na originálnych lakoch, holej oceli, polyesterových špachtliach a moriacich základných náterových farbách.


Základné náterové farby mokro-na-mokro i nevyžadujúce brúsenie
Boli navrhnuté tak, aby zaručili optimálnu rýchlosť na vykonanie úpravy a dokonalý koncový efekt, predovšetkým na nových elementoch karosérie.

 

NEXA AUTOCOLOR® is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc.

Products