O nás

NEXA AUTOCOLOR® je jednou z vedúcich svetových značiek v odvetví lakovacích opráv, dostupná v 147 krajinách prostredníctvom siete importérov a špecializovaných distribútorov.

Nexa Autocolor neustále buduje svoju reputáciu ako dôveryhodnej značky. Darí sa nám ju dosahovať vďaka zapojeniu sa do partnerskej spolupráce s lakovacími servismi, vykonávaním činností, ktorých účelom je zlepšenie ich produktivity a ziskovosti, dodávanie inovačných produktov a systémov opráv, farieb s výnimočnou kvalitou ako aj nástrojov a služieb im venovaným.

V Nexa Autocolor sa neustále snažíme dosiahnuť dokonalosť a vytvoriť hodnoty pre našich klientov, pri čom nám pomáha silné oddanie sa našim základným hodnotám:

 
Farba
Nexa Autocolor chce dodávať rýchly a dôveryhodný proces na identifikáciu farby podľa pravidla "bezchybný už po prvýkrát".

Obrovské znalosti o farbách nám umožňujú vypracovávať najpokročilejšie nástroje, ktoré sú vo všeobecnosti cenené vzhľadom na svoju presnosť a ľahkosť v používaní.

Oddane a so zaangažovaním sa staráme o to, aby sme zabezpečili dokonalé farebné imitácie, ktoré - ako dobre vieme - majú zásadný význam pre úspešnú úpravu a úspech lakovacích servisov.


Kvalita
Investíciám Nexa Autocolor do výskumov a rozvoja vďačíme za vznik najmodernejších produktov a procesov, ktoré ponúkajú riešenia vytvorené na mieru potrieb lakovacích servisov. Zaručujeme najvyššiu kvalitu v každej oblasti pôsobnosti, ktorá sa prejavuje v spôsobe akým vedieme biznis a spolupracujeme s klientmi.

Školenia a služby
Nexa Autocolor vytvorila výnimočnú ponuku školení a služieb, ktoré slúžia lepšiemu vybaveniu servisov vedomosťami, riešeniami a schopnosťami, čo má vplyv na koncový efekt: vypracovanie lepších ziskov.

Staráme sa o úžasnú obsluhu klientov prostredníctvom distribučných sietí, vďaka ktorým môžu pracovníci servisov majiteľom vozidiel odovzdaných na úpravu poskytovať služby na najvyššej úrovni.

Nexa Autocolor je prirodzeným partnerom pre lakovacie servisy, ktoré chcú mať prístup k najlepšie pracujúcim produktom a procesom umožňujúcim získanie optimálnych efektov.

Nexa Autocolor. Líder pri dodávaní efektívnych procesov úpravy.

 

NEXA AUTOCOLOR® is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc.