Obsluha

V NEXA AUTOCOLOR® vieme, že každý lakovací servis je výnimočný. V rámci podpory našich klientov sme vypracovali unikátny systém poskytovania služieb a školení, ktoré servisom majú pomôcť pri lepšej organizácii práce, vďaka čomu budú mať väčšie zisky.


Naša ponuka služieb je založená na troch hlavných zásadách: rozvoji, efektivite a kontrole.

Rozvoj

Potenciálny výkon každej firmy závisí v značnej miere od jej schopnosti tvorby produktov a služieb. V Nexa Autocolor máme nástroje a podporujúce riešenia, vďaka ktorým sa budete môcť dostať k čo najväčšej skupine odberateľov.


Efektivita

Výkon každého servisu je obmedzený jeho všeobecnými spracovateľskými kapacitami: ako rýchlo môže vozidlo poškodené v kolízii prejsť celý proces úpravy, od hodnotenia poškodení až po odovzdanie upraveného auta do rúk majiteľa.


Nexa Autocolor ponúkame mnoho služieb, ktoré majú znížiť náklady na úpravu tak, aby maximalizovali efektivitu práce a zvýšili výkon, vďaka čomu sa zvýši obrat a zisk dielne.


Kontrola

Kľúčom úspechu v každom biznise je kontrola najdôležitejších činiteľov, od ktorých závisí ziskovosť firmy. Tomuto pravidlu podlieha aj odvetvie lakovacích opráv.


Nexa Autocolor ponúka mnoho nástrojov, ktoré Vám tieto kľúčové činitele pomôžu zidentifikovať a zároveň určiť, aký vplyv majú na Váš biznis. Následne môžete sledovať výsledky svojich aktivít v týchto odvetviach, aby ste si boli istý, že efektívne kontrolujete svoju firmu s myšlienkou o získaní dlhodobej ziskovosti.

 

NEXA AUTOCOLOR® is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc.