Produkt

Vďaka dokonalej znalosti procesu úpravy a očakávaní zo strany trhu NEXA AUTOCOLOR® ponúka inovačné produkty, ktorých používanie má vplyv na zvýšenie efektivity a ziskov servisov poskytujúcich lakovacie služby.


Nexa Autocolor je vo svojom odvetví lídrom. Bohatá škála produktov tvorí na trhu
vedúcu farebnú ponuku; skladá sa z veľmi kvalitných produktov, ktoré zvýrazňuje výnimočná účinnosť a zároveň spĺňajú najprísnejšie právne normy.


Pri vypracovávaní nových výrobkov Nexa Autocolor je schopná poskytnúť spokojnosť
prinášajúcu odpoveď na kľúčové činitele majúce vplyv na zisk servisov, predovšetkým na rýchlosť, dokonalý náter, technológiu a kvalitu. Všetky produkty musia prejsť prísnymi testami, aby sme mohli zaručiť, že spĺňajú najvyššie štandardy úpravy.


Nexa Autocolor je prirodzeným výberom pre lakovacie servisy hľadajúce produkty a riešenia, ktoré zabezpečujú maximálnu produktivitu pri získaní optimálnych výsledkov.

 

NEXA AUTOCOLOR® is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc.