NEXA_AboutUs_1920x620_V3.jpg

Skupina

NEXA AUTOCOLOR® je jednou z troch značiek z odvetvia lakovacích opráv, patriacich k lídrovi trhu, firme PPG Industries.


PPG Industries má pozíciu lídra v odvetví, v ktorom pôsobí. Je dynamickým, efektívnym producentom, ktorý využíva najmodernejšie technológie a riešenia.


Udržanie si pozície lídra pri výrobe náterov a špecializovaných produktov považujeme za našu misiu. Chceme poskytovať služby klientom v takých odvetviach ako: konštrukčné, priemyselné, prepravné a spotrebiteľské ako aj v oblasti obsluhy po predaji.


PPG má výrobné podniky a závislé spoločnosti vo viac ako 60 krajinách na celom svete.

Pre PPG inovácie to nie je nič nové


Ako svetový líder vo výrobe náterov a materiálov so špeciálnym určením sme boli vždy na prvých miestach v inovácií. Sme naozaj presvedčení, že nielen úspech našej firmy, ale predovšetkým našich klientov, závisí práve od inovácie.

Na zelenej vlne
Myšlienka vyrovnaného rozvoja bola vždy jednou z hlavných pravidiel činnosti PPG. Mnoho inovácií, ktoré sme v posledných rokoch zaviedli, prinieslo našim klientom merateľné zisky v oblasti ekológie, ochrany životného prostredia a rovnomerného rozvoja.

V odvetví lakovacích náterov sme medzi pioniermi, ktorí na trh zaviedli produkty s nízkym obsahom škodlivých prchavých látok.

Líder v oblasti farby
Ďalšou kapitolou v histórii úspechu PPG - popri filozofii inovácie a rovnomerného rozvoja - je vymedzenie farebných trendov.

Prítomnosť na mnohých trhoch a činnosť v rozličných odvetviach nám poskytuje privilegovanú pozíciu na pozorovanie a zhromažďovanie informácií o objavujúcich sa farebných trendoch, ktoré do oblasti záujmu našich klientov vieme správne previesť.

Vytvárame farby, ktoré sú v spojení s duchom času v mnohých rôznych odvetviach: od spotrebiteľského odvetvia až po automobilové laky, od farieb na maľovanie obytných budov až po nátery používajúce sa v priemysle.

Kvalita
Kľúčom k ďalšiemu posilňovaniu pozície PPG je Proces celkovej kvality. Každý pracovník PPG má neustále na zreteli hľadanie nových spôsobov, ktoré mu umožňujú zlepšiť svoju prácu ako aj procesy s ňou spojené v rámci individuálnych a skupinových aktivít.

Pozornosť sústreďujeme na klientoch - na oboznámení sa s ich potrebami, vykonaní úloh náležitým spôsobom ihneď na prvýkrát a zakaždým, na dodávaní im produktov, ktoré práve potrebujú. V skratke: našim klientom sa neustále snažíme zabezpečiť úplnú spokojnosť.

 

NEXA AUTOCOLOR® is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc.